Leslie Desmond – Horsemanship Through FEEL

Jag har varit på kurs hos Kent och Carina Wiberg, i Charlottenberg, som hade förmånen att få besök av ingen mindre än Leslie Desmond under förra veckan!

För er som inte känner till Leslie…jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Hon har varit elev och lärjunge till en av världens mesta och största hästmänniskor genom tiderna, Bill Dorrance. Hon har detta gemensamt med flera andra framgångsrika och kända hästtränare, varav vissa av dessa har lyckats sämre och bättre än andra med att faktiskt förmedla det originala budskapet. Leslie har gjort det till sin uppgift att sprida de viktiga lärdomarna om ”True Horsemanship Through Feel”, som hon lärt av Bill Dorrance, vidare till nya generationens hästmänniskor. Det är inte en teknik du kan lära dig i 7 lekar. Det är en filosofi som bygger på känsla, och en djup förståelse för hästen – inte någon teknik.

Hon har en unik approach till hästar som bygger på kärlek förståelse och respekt för hästen som individ och biologisk varelse. Inget våld, inget tryck, inget hot och inget krig. Det här är inte ”press and relase” som många andra NH tekniker bygger på, det är ”FEEL and release”. Den här filosofin börjar redan med din tanke, din blick och din andning. Det bygger på att du har självinsikt och insikt om din egen kropp och energi. Med bara sin tanke, intention och energi får hon sin egen idé att bli hästens idé, och det ser ut som ren magi när hon kommunicerar med hästen och hon får honom till och med att uttrycka stolthet över sig själv när han hittar det hon söker.

Leslie är en riktig horsewoman av rang. Hennes kunskap verkar vara outtömlig och hon blandar sina lektioner med både hästfysiologi, massage, hovvård, hästens rörelsemönster, med ridning och hästträning från marken. Jag är numera en stor beundrare av Leslies aproach och har stor respekt för all hennes kunskap och erfarenhet. Jag hoppas verkligen hon kommer tillbaka till Sverige snart igen! ❤

Hovvårdskurs med KC La Pierre 26-30 Aug 2017

Viahov kommer att arrangera en 5 dagars-hovvårdskurs i Trollhättan, Sjuntorp, inom Applied Equine Podiatry (High Performance Trim) med internationellt kända hovslagaren KC La Pierre

I ett tidigare inlägg på bloggen har jag skrivit en presentation av KC La Pierre och den metod han lär ut.


Här nedan kommer lite mer praktisk info om kursen: Fortsätt läsa Hovvårdskurs med KC La Pierre 26-30 Aug 2017

KC La Pierre och HPT Metoden – en presentation

”På samma sätt som vi sett feltolkningar i de många naturliga verkningsmetoderna som nu praktiseras, har det också varit inom den traditionella verkningen – fast i långt större omfattning. Genom att ha så många variabler lämnade åt var och en att tolka, är det inte undra på att det varit så svårt att definiera vad en korrekt verkning är. Således bör en definition av korrekt verkning definieras av resultatet som uppnås – en frisk häst.” – KC La Pierre

Viahov kommer att arrangera en hovvårdskurs med KC La Pierre i Trollhättan 26-30 augusti 2017. Du kan läsa mer om eventet på facebook, eller på denna sidan

Anmälan sker genom KC La Pierres egen hemsida
Anmälningsavgift: 150$
Resterande avgift: 950$
Totalt 1100$ (cirka 9500 SEK med dagens valutakurs)

Här kommer en presentation av vem KC La Pierre är samt hans egna ord om den metodik han lär ut på sina hovvårdskurser (OBS! Följande text är en översättning från den här websidan)

Vem är KC La Pierre?

KC La Pierre – hästmänniska sedan över tre decennier, examinerad från Brewer School of Harness Racing och innehavare av USTA-tränarlicens sedan början av 80-talet. Han blev professionell hovslagare efter missnöje med utfört arbete på sina egna hästar. KC har varit professionell hovslagare i snart 30 år, certifierad av AFA (American Farrier Association) sedan 1989, avklarade deras gesällbrev med skriftlig examen 1990 och tog även gesällbrev hos Professional Farriers Guild.

Efter att arbetat 11 år traditionellt, kände KC att något fattades. Han började tänka att om han ökade sin skicklighet som smed skulle han kunna producera handgjorda sjukbeslag och till slut göra egenhändiga skor som hjälp i rehabiliteringen av deformerade hovar och halta hästar. På slutet av 1994 började han sin lärlingsutbildning till Traditionell Blacksmith vid the Farmers Moseum i Coopertown, NY under ledning av Master Blacksmith Paul Spaulding.

Två år senare rustad med större skicklighet i smideskonsten började han använda handgjorda skor av alla typer – bara för att komma till slutsatsen; skon var inte svaret…
Lärdomarna från Master Smith utbildningen, hade lärt KC att analysera ner allt till minsta lilla beståndsdel och bestämma hur saker fungerar innan man började smidesarbetet. Det var det här tänkesättet som tillät KC att titta nära på hoven och slå fast att svaret fanns på insidan. Resultatet blev: Applied Equine Poditary baserad på The Suspension Theory of Hoof Dynamics och HPT Metodh TM.

KC är grundare till the Institute of Applied Equine Podiatry Inc. Som erbjuder hästägare, veterinärer, hovslagare praktiska kurser för att lära Applied Podiatry samt certifierande program på tre nivåer som leder till diplom i Applied Podiatry(tillämpad hovvård). KC och hans fru Robyn undervisar över hela USA och utomlands. Deras miljömässiga forskning inbegriper vildhästarna på Albaco, Bahamas och många andra.

HPT Metoden – inte endast ytterligare en verkning!
(High Performance Trim; Kc La Pierre, RJF, MIAEP)

HPT Metodh TM utvecklades som ett svar på Suspension Theory of Hoof Dynamics (La Pierre 2000). Skrivet av © KC La Pierre 2001

Det är min (KC La Pierres) övertygelse att denna teori står närmast sanningen om hur hovens biomekanik fungerar. När teorin utformades blev det allt mer uppenbart att det sätt hoven lösgör energierna som skapas under belastningsfasen spelar en viktig roll när det gäller att hålla hästen frisk. Som med vilket som helst objekt som utsätts för rörelseenergi (chock), är det formen som bestämmer hur energierna blir riktade, så hovform och hur verkningen appliceras visar sig vara av allra största betydelse.

Med detta sagt, så anser jag det viktigt att svara på påståenden som nyligen förts fram mer än en gång. Dessa påståenden är att: ”HPT är bara samma som vilken som helst annan traditionell verkning, endast utförd bra och det är därför hästar med denna verkning fungerar bra”. Detta påstående har upprepats av många hovslagare över hela världen, även några från UK och Sverige.

För det första vill jag säga att HPT inte liknar den traditionella verkningen med viktbärande hovvägg, men det var inte detta som gjorde HPT unik som metod betraktad. Termen HPT ska inte användas utan dess ändelse Metod. HPT Metod är i sig själv ett verktyg vi använder för att uppnå friska vävnader i hoven under den praktiska delen av hovvården (Applied Equine Podiatry).

Under årtionden har hovslagarstudenter blivit lärda hur de praktiskt ska tillämpa den traditionella verkningen på hästen. Metoderna att undervisa en traditionell verkning varierar stort bland lärare och skolor. Detta har lett till ingående problem; genom svårigheten att definiera gemensamma referenspunkter har tolkningen av dessa blivit upp till studenten. Utförandet av en verkning kan inte jämföras med matematikens mekanismer, det är inte bara fullbordandet av en form eller en sammanfattande beskrivning, det finns också väldigt få sanna absolutes/måsten.

Utföra en korrekt traditionell verkning är beroende av vars och ens förmåga att rätt hänvisa till många faktorer vilka vi blivit lärda är viktiga för att uppnå balans i hoven. Ingen av dessa kan bli definierade som absolutes, men har blivit feltolkade som detta. Hovvinkeln är en sådan absolute som har blivit illa missförstådd. Försök att rättfärdiga det som studenten tolkat har lett till att de tror att de olika mätningsverktyg som finns bekräftar det som de uppfattat som absolutes/måsten.

Så, personen upplever att det finns absolutes när denne läser av vinkelgradskivor, passare, skjutmått och linjaler. Det är omöjligt att utfärda en absolute såsom rätt hovvinkel och sedan förvänta sig att alla som använder ett verktyg som i sig använder odefinierade mått som hänvisningspunkter ska kunna uppnå detsamma. Vinkelgradsskivor och passare t.ex. använder referenspunkter som är vaga; därför, blir det så att det är användarens tolkning av de referenspunkterna som är avgörande. Ett exempel: passare (dividers) använder hårlinjen och gradskivan använder främre hovvägg och sulans yta, båda kan avvika till den punkt att det enda absoluta som kan bestämmas är att inget kan mätas exakt med dessa traditionella verktyg. Dessutom, traditionellt är vi lärda att använda de yttre vinklarna som vägledning för verkningen. Dessa vinklar innefattar skuldrans vinkel till hovledens vinkel i förhållande till hovens främre tåvinkel. Är detta en absolute? Vad kan man säga om främre hovväggsvinkel i förhållande till traktvinkel och hårlinjens vinkel mot marken och så vidare och så vidare och så vidare?

Det är sant att med många års praktiserande och experimenterande, är en hovslagare kapabel att genomföra en korrekt verkning. Det är ett uttalande som ofta används i försvar för den traditionella hovslagarvetenskapen. ”Lämna det till experterna; det tar alltför lång tid att lära vad som behövs för att verka korrekt och behandla hovhältor.” Det finns hovslagare därute som har förmågan att tolka eller läsa hoven och utföra en rätt verkning. För de flesta av dessa hovslagare har det tagit många år för att komma till en punkt där de kan göra anspråk på detta men andelen av dem som inte kan är överväldigande, enligt min åsikt. Vad kan man säga om alla tusentals hästar som använts för att nå denna expertis?

På samma sätt som vi sett feltolkningar i de många naturliga verkningsmetoderna som nu praktiseras, har det också varit inom den traditionella verkningen – fast i långt större omfattning. Genom att ha så många variabler lämnade åt var och en att tolka, är det inte undra på att det varit så svårt att definiera vad en korrekt verkning är. Således bör en definition av korrekt verkning definieras av resultatet som uppnås – en frisk häst.

Det inneboende problemet är att traditionell hovslagarvetenskap inte lär ut en solid metod för hur hoven ska verkas, dessutom så understöds den inte vetenskapligt hur effektiv den är i syfte att ge stöd inför skoningsprocessen. Ja, det finns bruksanvisningar hur en hov ska verkas, de flesta är mest baserade på vars och ens förmåga att visualisera vad som finns under (ben) och vad som är rätt balans. Dr. Doug Butler, författare till The Principles of Shoeing II berömd lärare, uttalade i the American Farrier Journal att de flesta hovslagare hade svårigheter att visualisera de inre benstrukturerna och dess förhållande till hovkapseln. Jag finner detta påpekande av största betydelse, om metoden för den traditionella verkningen baseras på den enskildes förmåga att tolka så många variabler och experterna finner det svårt, då är min övertygelse att det finns ett inneboende problem som har blivit godtaget.

Avsikten med HPT Metodh TM var inte att svara på de problem som skisserats här ovan, även om den gör just det. Som tidigare sagt var HPT Metodh utvecklat som ett resultat på min uppfattning hur hoven hanterar stötupptag och viktigare hur den utnyttjar energin. Verkningen som praktiseras använder mycket färre referenspunkter och de som används, definierar lätt balansen så som den kan kännas igen i stora drag av hovslagarvetenskap. (HPT använder dock en 4-dimentionell balans istället för 2, som i den traditionella hovslagar verkningen). Men vad som är viktigare är att den svarar mot ett behov av en metod som kan läras ut till en student och låter studenten uppnå en korrekt verkning. Korrekt verkning definieras genom resultatet – en frisk häst.

Om hovslagarvetenskapen och dess förespråkare fortsätter sina angrepp på den s.k. Barfotarörelsen och dess många olika verkningar som tillämpas, så vore det lämpligt om de först definierar de metoder som används i utbildningen av traditionell verkning samt ha som mål att utbilda de yrkesverksamma i stor skala. Den stora frågan här är inte om hästen kan gå barfota eller inte utan om hästen är frisk för dess tänkta användning. Om en häst är skodd och är halt kan det kanske bero på verkningen. Betyder det att hästen bör gå utan skor? Det beror på hovform och om eller inte HPT Metodh kan användas för att förbättra den totala formen och friskheten i hoven. Det är min åsikt att hovform inte rättas till med en sko utan att det avgörande är vilken miljö som erbjuds den befintliga hoven och bestämmer om den kan korrigeras eller inte. Kan en hov vara så svårt avvikande att den inte kan förbättras? Att säga nej skulle vara oansvarigt av mig. Det finns hovar som varit deformerade på grund av människan eller genom olyckshändelse som inte kan korrigeras enbart genom verkning. Lade du märke till att jag inte sa av naturen? Gud ger, människan lägger sig i, och olyckor sker. Någon frågade mig om statistik i procenttal, inte nummer, och det är rimligt. Jag har funnit att 7 av 10 hästar vars ägare är intresserade av att ha sina hästar utan skor, också var kapabla att göra så.

Jag har också funnit att 8 av 10 hästar som kommer till oss för hältor har visat en anmärkningsvärd förbättring i jämförelse med dem som varit skodda med sjukbeslag. Var alla skor felaktigt påsatta? Av vem och enligt vems standard? Det var viktigare att bestämma om det var hovformen eller inte som orsakade hältan, och efter det bestämma hur man bäst förbättrade situationen. Enkelt sagt; HPT Metodh är ett sätt som en person kan lära sig att utföra en rätt verkning med lovande resultat i behandlingen av hältor med grund i dålig hovform liksom den ger bevis för att vara en verkning för högpresterande tävlingshästar i många fall.

Är HPT bara en traditionell verkning som utförts väl? Svaret är nej. HPT är en metod som används för att utföra en korrekt verkning i för främja friska vävnader: Tillämpad hovvård (Applied Equine Podiatry).

© KC La Pierre 2001

Komplett lista på KC La Pierres’ referenser och CV: (Klicka på länken så öppnas en PDF)
KC’s Resume- 2017

Hoven speglar hästens hälsa

Pete Ramey är en stor källa till inspiration och kunskap inom hovvård och barfota rehabilitering. Gå gärna in och läs mera på hans hemsida: www.hoofrehab.com Han har lagt upp många matnyttiga artiklar på sin hemsida och när jag var inne och läste nyligen så tog jag med mig ett citat som ytterst väl belyser det som jag så ofta tjatar om till mina kunder: ”Hoven är en spegel på hästens inre hälsa”. Här får ni det med Pete Rameys egna ord:

 Other signs that the diet is working against you are rows of ripples and/or red stripes lined up in succession down the outer wall. Any inflammation or change can throw a ripple or red stripe on the hoof wall, but typically if you see a continuous series of them lined up down the wall you can safely assume the horse is in a constant state of dietary distress. Obese horses, underweight horses, skin or hair problems… All products of improper diet and will almost always accompany hoof problems. No coincidence; the diet not only feeds the hooves, but the “skin” (the hoof wall is literally skin) is the first thing the body robs and starves when trying to save the more vital organs in the face of nutritional distress or disease. The hooves are truly our best window into the health of the whole horse; inversely, they are the first thing to noticeably “screw up” in the face of trouble. It is critical that horse owners understand this, because when dietary problems are affecting the hooves, they are also compromising energy levels, condition, recovery, performance, attitude, immune systems, bone density, healing… The entire health and well being of the horse.

Citat från den här sidan, som behandlar ämnet om sprickor i hovväggen.

Hemkommen från Bowker-kursen

Det har varit en omtumlande och intensiv helg på SANHCP:s kursgård Lingbo med föreläsningar från morgon till kväll med professor Robert Bowker från USA. Den mannen kan verkligen hålla låda! Han har en gedigen utbildning och är både veterinär och professor och har forskat på hovens anatomi under många år och kommit fram till lite olika slutsatser om hoven som delvis vänder uppochner på en del tidigare vedertagna ”sanningar” om hur hoven fungerar!

För den som vill veta mer om Dr Bowker och hans forskning, klicka här!

Här kommer några av de kortfattade slutsatser jag tog med mig från Dr Bowkers hovforskning under helgen. (Jag kommer försöka skriva lite mer om dessa saker vid ett senare tillfälle, och ta med lite fler saker som Robert Bowker tog upp)

– Anatomin i hoven är ständigt föränderlig, även hovben och andra ben i de nedre extremiteterna förändrar sig, eftersom hoven alltid anpassar sig efter belastning, slitage, underlag och andra faktorer. Inget är konstant!

– Peripheral loading (När hovväggen bär större delen av hästens vikt) leder till urkalkning och osteoporos i bl.a hovbenet. Studierna visar att hovväggen egentligen inte är designad för ansvara för mer än ca 5-20% av viktbärandet under hoven. Att slå på en järnsko runt hovväggen är en tradition som härrör ur uppfattningen att hästens hovvägg är menad att vara den primära viktbärande delen av hoven, men detta har alltså Bowker mycket tydligt i ord, bild och text under denna helgen effektivt motbevisat, och allt som tvingar hästen att bära större delen av sin vikt på hovväggen och hovens yttre delar kallar han för en ”peripheral loading device”. (Hit hör också hovboots med hård sula som inte innehåller någon padding som fyller upp i hovens sula)

– Blod och blodkärl i hästens hov är en del av ett hydrauliskt system som under rätt förutsättningar utvecklar en mycket god stötdämpningsförmåga i hoven.

– Denna stötdämpningen i hoven är beroende av att hästen använder hela sin sula och stråle ordentligt, vilket utvecklar och stärker fibrös vävnad, hovbrosk och många och små blodkärl i bakre delen av hoven.

– Horn till hovvägg och sulmaterial produceras i lamellerna, hela vägen runt hoven, (även vid traktstöden), och produceras inte enbart och enkom uppe vid kronranden som tidigare antagits.

– Hoven har nerver som ”känner av” underlaget och gör den känslig på samma sätt som vi är känsliga under fotsulor och fingertoppar. Den är därför mottaglig för ”taktil” stimulans underifrån och föredrar att stå på vissa underlag mer än andra.

– När sula och stråle får stimulans underifrån, via ett underlag som ”fyller” hoven, så öppnas fler blodkärl i hoven och låter blodet passera långsammare, vilket också antas vara mer bekvämt för hästen.

– Ett ordentligt lager ärtsingel som tillåter hästarna att borra ner och avlasta tårna och belasta mitten och bakre delen av hoven verkar enligt Bowkers erfarenheter vara det som hästarna själva föredrar. De står inte gärna frivilligt på platt betong eller annat hårt underlag där hovväggen tvingas bära upp större delen av hästens vikt.

– En viktig funktion i hästens hov är den ”dirt-plug” som formas av det lager av jord som packas in i hoven och trycker upp i sidostrålfårorna och till slut bildat en tjock jordkaka som sitter fast under hästens hov. Denna ”jord-kaka” avlastar hästens hovvägg och gör så att hästen belastar sin sula och stråle och fyller ut sin stråle ordentligt, men framförallt i de viktiga sidostrålfårorna som vi så gärna vill kratsa ur! Under denna mittendel på hoven är sulan och hovbenet som tjockast och det är extremt viktigt för hoven att dessa delar fylls ut och är viktbärande, annars är risken stor att man får en patologisk hov.